a
 
aa


a
 
aa

 


SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Gözlerimde bir  GÖRME KUSURU  olup olmadığını nasıl anlarım?

2- GÖRME KUSURU oduğundan şüphe edilirse neler yapılmalıdır?

3-''Sürekli Gözlük Kullanmak Gözü Tembelleştirir'' diye bir  kanaat var. Doğru mu ?

4- Görme Kusuru Olanlar Gözlük veya Kontakt Lens Kullanmasa ne olur ?

5- Göz Korneasına tatbik edilen LAZER AMELİYATI görme kusurunu tamamen ortadan kaldırır mı? Lazer Ameliyatının Riskleri var mıdır?

6- NUMARALI GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ  kullanmam gerekir mi?

7- GÖZLÜK FİYATLARI  neye göre değişir?

8- Gözlük Beğenmek Neden Daha Zordur?

9-Televizyon ve Bilgisayar Gözü Bozar mı?

10-Hangi spor branşlarında koruyucu gözlük kullanılmalıdır?

 

1- Gözlerimde bir  GÖRME KUSURU  olup olmadığını nasıl anlarım?

--Bunun için göz hekimlerinin kullandığı UZAK GÖRME EŞELİ  veya yakın görmede bir sorun varsa (şu anda web sitemizde bulunan) YAKIN OKUMA TEST EŞELİ bir görme kusuru olup olmadığını en sağlıklı anlama yöntemidir.


Zira her iki eşelde de harf,rakam veya yazıların hangi mesafeden okunması gerektiği cm veya metre cinsinden ifade edilir.

Eğer bu mesafelerden eşeldeki harf,rakam ve yazılar net olarak görülmüyorsa bir görme kusurundan şüphelenilir.

Başa dön

2- GÖRME KUSURU oduğundan şüphe edilirse neler yapılmalıdır?

--İlk olarak bir göz hekimine GÖZ VE GÖRME MUAYENESİ yaptırılması gerekir.
Bu muayenede hem gözlerde herhangi bir göz hastalığı olup olmadığına  hem de myopi ,hipermetropi, astigmatizm gibi herhangi bir görme kusuru olup olmadığına bakılır.

Sanıldığının aksine Görme Kusuru bir hastalık değildir.Sadece bu organın  bir işlev kusurudur. Burnun koku alma yeteneğinin normalden az olması, kulağın müzik notalarını ayırdedecek kadar hasas olmaması gibi.

Göz hekimi bir hastalık tespit ederse bir tedavi önerir.Genellikle bazı göz damlaları, göz merhemleri, antiseptik göz banyoları veya nadiren ağızdan alınan tabletler içeren reçete verir.

Bir görme kusuru tespit ederse bir gözlük veya lens reçetesi verir.

(26/06/2004 tarih ve 25504 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yeni Gözlüçülük Hakkında Kanun’a göre Göz Hekimlerinin Kontakt Lens satması yasaklanmıştır.)

Gözlük reçeteleri internasyonaldır.Ülkeden ülkeye fazla değişmez . Alınan reçete ile gözlükçüye gidilir.

Reçetede  gözlüğün UZAK GÖZLÜĞÜ-DAİMİ GÖZLÜK veya OKUMA GÖZLÜĞÜ  olduğu  belirtilmiştir. Dolayısıyla verilen gözlük de bu amaçlar için kullanılır.

Nadir olarak kişinin özel bir mesleği veya uğraşı varsa bunun için de özel MEŞGALE GÖZLÜĞÜ  reçetesi verilir.

Örneğin, BİLARDO OYUNCULARI ve UÇAK PİLOTLARI  merkezi kaş üzerine denk gelen yüksek duruşlu meşgale gözlükleri kullanırlar.Keza presbiop bayanlar  göz makyajı yapabilmek için hareketli mercekleri olan(göz önünden aşağı doğru inen) özel MAKYAJ GÖZLÜĞÜ kullanırlar.

Gözlük reçetesi gözlükçünün ihtiyaç duyacağı bütün bilgileri içerir. Alınan gözlük çerçevesine reçetede yazılan dyoptrilerdeki gözlük camları monte edilir.

Eğer alınan gözlükte her şey doğru yapılmışsa görüşün eskiye oranla daha iyi olduğu hemen anlaşılır. Her hangi bir yanlışlık varsa görüş eskiye kıyasla daha iyi olmadığı gibi baş dönmesi, mide bulantısı gibi rahatsızlıklar da olabilir.

Başa dön

3-''Sürekli Gözlük Kullanmak Gözü Tembelleştirir'' diye bir  kanaat var. Doğru mu ?

--Bu yaygın bir söylentidir fakat bunun doğruluğunu kanıtlayan bir veri olmadığı gibi hangi gerekçeye veya esasa dayandırıldığı da bilinmiyor ancak görme kusuruna rağmen gözlük kullanılmadığında kişinin bir çok şikayeti olur.

Gözlük amacına uygun ( YAKIN,ORTA MESAFE,UZAK,DAİMİ) kullanılırsa gözün görme fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesini sağlar.

Gözü tembelleştirmek gibi bir niteliği şimdiye kadar hiç bir ciddi otorite tarafından saptanmamış ve bildirilmemiştir.

Aksine görmeyi kolaylaştırdığı için insanların yaptığı iş ve uğraştan zevk almasını ve onu keyfle sürdürmesini  sağlar.Günlük aktivitesini kolaylaştırır.Yetersiz görmeden kaynaklanan kazaları önler.

Başa dön

4- Görme Kusuru Olanlar Gözlük veya Kontakt Lens Kullanmasa ne olur ?

--Bu sorunun cevabı görme kusurunun derecesiyle yakından ilgilidir.
Eğer ağırlıkla myopi, hipermetropi ve astigmatizmden oluşan görme kusurları

1.50 dyoptriye kadar DÜŞÜK,
1.50  - 4.50 arası ORTA,
4.50 de itibaren  YÜKSEK GÖRME KUSURLARI

olarak sınıflandırılırsa her kademede değişik rahatsızlıklar yaşanır. Fakat hepsinde görülen  ortak olumsuzluk görüşün net olmayışıdır .

Göz  odaklandığı mesafeleri görebilmek için UYUM YETENEĞİ ni (Akomadasyon yeteneği)  kullanır. Ancak göz merceğini tutan kasların kasılıp gevşemesiyle gerçekleşen AKOMADASYON'un uzun sürmesi halinde  göz yorulur ve o aşamada gözde yanma hissi ve sulanma görülür . Daha ileri aşamalarda da baş ağrısı başlar.

Keza göz yorgunluklarına bağlı olarak Konjonktüvit, Blefarit ve benzeri göz hastalıkları da baş gösterebilir. Kişi görmek istediği şeye bakmaktan veya izlediği televizyondan,okuduğu kitaptan vazgeçer.

Düşük görme kusurlarında akomadasyon yeteneği net görüş için çocuklarda ve gençlerde yeterli olurken, orta ve yüksek derecede görme kusurlarında  yeterli olmaz.

Orta derecede ve yüksek kırma kusurlarında net görüş için mutlaka gözlük, kontakt lens gibi yardımcı bir görme araclarına gereksinim vardır.

Şayet bunları kullanmazlarsa aktivitelerini sürdürmeleri,işlerini yapmaları zorlaşır. Ancak çiftçilik ve benzeri işler yapıyorlarsa net görmenin gerekliliğini daha  az hissedebilirler.

Başa dön

5- Göz Korneasına tatbik edilen LAZER AMELİYATI görme kusurunu tamamen ortadan kaldırır mı? Lazer Ameliyatının Riskleri var mıdır?

--LASİK başta olmak üzere Görme Kusurunu tamamen ortadan kaldırmak için yapılan lazer ameliyatlarının (laser eximer operation)  geleceğine dair kuşkular olduğu yerde duruyor.
Özellikle Avrupa Ülkelerinde bu operasyonlara hem insanlar hem otoriteler temkinli yaklaşıyorlar.

Dünyanın bir çok ülkesinde de Türkiye’deki gibi yoğun bir ilgi gözlenmiyor.
Büyük reklam kampanyaları, tam sayfa gazete ilanları, gökdelenlerin ve binaların bütün cephesini kaplayan afişlerle yaratılan potansiyel ve Görme Kusurlu insanları sıradan tüketiciler olarak görme anlayışı hiç bir kurum tarafından sorgulanmıyor, eleştirilmiyor.

Neyse ki bu operasyonların yoğun reklam kampanyalarından etkilenen genç nüfus başlangıçta çok hevesli iken, giderek artan oranda operasyon magdurunun özellikle internetteki şikayetlerinden etkilenerek daha sorgulamacı olmaya başlamış görünüyor.

Operasyonun  ciddi riskleri bu işi yapanlar tarafından hep yüzde bir –iki gibi bildirilse de ortada yapılmış güvenilir bir istatistik yoktur. Aslında bu yüzdelere çok fazla aldıran da yoktur.

Operasyon yaptıran da ,bu operasyonu yapan da sadece kazanmak veya kazançlı çıkmak istemektedir.Arzular bu yönde olunca risk ikinci planda kalmaktadır. Oysa uzun veya kısa , küçük veya büyük her operasyon bir risk taşır.

GÖZ OPERASYONLARI nın sıradan operasyonlardan farkı göz gibi olağanüstü bir organa direkt uygulanıyor olmasıdır. Reklamlarda, tanıtımlarda ve hatta televizyonların haber programlarında,  bu operasyonlar  saniyeler süren, çok sıradan ve olağanüstü cihazlar sayesinde kolay bir operasyon gibi gösterilmekte ve maalesef öyle de algılanmaktadır

Görme Kusurlu adaylara ,risklerin hemen hepsinin önemsiz olduğu ve duyulan rahatsızlıkların da bir kaç ay içinde tamamen yok olacağı söylenmektedir.

İnsanların en doğal hakkı olan bilgilendirme ,lazer operasyonunun riskleri konusunda pek yapılmaz.. Yapılan bilgilendirme riskler konusunda uyarmadan ziyade bir reklam gibidir.
‘Ameliyat masasından kalkar kalkmaz eve yürüyerek gidilecek ,yarın iş başı yapılacak ,üç gün sonra da ,gözlüklerden,lenslerden kurtulup ,net görmeye başlanacaktır.’ Yani endişelenecek bir durum yoktur.

-Oysa herşey bu kadar mükemmel ve pürüzsüz değildir.

-Gözlükten kurtulmak % 100 mümkün değildir .Bu olasılık bir çok araştırma sonucuna göre henüz % 90 civarındadır. Yani %10 olasılıkla görme kusuru gereğinden az veya çok düzeltilebilir.

-Düzeltme başlangıçta tam olsa bile zaman içinde geri dönüşler olabilir.

-Ayrıca ameliyattan sonra (yaklaşık 3 yıl içinde)  yüzdesi çok az da olsa Kornea Erimesi(ektazi) denilen bir hastalık nedeniyle kornea  tamamen kaybedilebilir.Göz kuruluğu kalıcı olabilir.

Görüşte azalma,kontrast kaybı,kornea bulanıklığı,kornea bükülmesi veya delinmesi olabilir.
Gece araç kullanma zorluğu,araç farlarının gözü kamaştırma etkisi,kornea dokusundaki hücrelerin bağ dokusuna dönüşme olasılığı olabilir.

Ameliyattan sonraki risklerin yanında bir de ameliyat anındaki riskler vardır çünkü her ameliyat az ya da çok bir risk taşır.Bazan herşey yolunda gitmeyebilir.
.
(Operasyonun  riskleri hakkında geniş bilgi web sitemizin HABERLER bölümünde yer almaktadır.)

(Miyop ameliyatları hakkında 22.09.04 tarihinde Tempo Dergisinde çıkan yazı için tıklayınız)

Başa dön

6- NUMARALI GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ  kullanmam gerekir mi?

--Eğer Uzak Gözlüğü veya Daimi Gözlük kullanılıyorsa aynı dyoptrilerden güneş gözlüğü edinmekte yarar vardır.

Numaralı Güneş Gözlüklerinin camları Organik ya da Polikarbonat olabilir. İstenirse üstüne Multi Coating ( AR ve çok katlı kaplama) yapılabilir. Keza tek odaklı ve çok odaklı  yani Varifokal olabilir.

Günümüzde Güneş Gözlükleri en önemli kişisel gereksinimlerimizden biridir. Özellikle güneşli günlerde dışarda gezerken, spor yaparken, araç kullanırken ortamdaki bol ışıktan dolayı hem görüş keskinliğimiz azalır, hem de gözlerimiz fazla ışıktan kamaşarak yorulur.

Sürekli gözlerimizi kısmaktan göz kenarlarında kırışıklıklar oluşur. Güneş Gözlüğü gözümüzü bir yandan ultra viyolenin zararlı radyo aktivitesinden korurken bir yandan da ortamdaki polen, toz, partiküllerden ve rüzgarın göz yaşını kurutma etkisinden de korur.

Başa dön

7- GÖZLÜK FİYATLARI  neye göre değişir?

--Gözlük Fiyatlarını belirleyen unsurların başında onun hangi firma tarafından üretildiği ve hangi sınıf bir gözlük olduğu gelir.

Gözlük üreten firmaların çoğu İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka gibi avrupa ülkelerinde faaliyet gösterir. Son yıllarda Çin,Kore ve Japon firmaları da bu yelpazede önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır. Bu Firmaların ürünleri Avrupa orijinli ürünlere göre daha ucuzdur.

Üretici firmalar Dizayn Gözlük, Butik Gözlük, Marka Gözlük, Moda Gözlük, Avant Gart Gözlük ürettikleri gibi iddiasız ,noname ,ucuz gözlük kulvarlarından birini de seçebilirler.

İkinci sırada menşei gelir Avrupa Orijinli Gözlük, Uzak Doğu Orijinli Gözlük gibi.

Üçüncü sırada hangi maddeden yapıldığı gelir.Titanyum Gözlük, Som Altın Gözlük, Altın Kaplama Gözlük, Metal Alaşım, Plastik Gözlük gibi ( sellüloz asetat,sellüloz propiyonat )

Dördüncü sırada  üstündeki işleme ve aksesuarlar gelir.Taşlı Gözlük (genellikle zirkonyum kullanılır) Sinyeli, İşlemeli gözlük gibi.

Gözlük Fiyatları sezona göre de değişir. Özellikle Güneş Gözlükleri Temmuz ayından itibaren indirime girerek yarı yarıya ucuzlar.

İdeal numaralı gözlük çerçevesi herkesin zevkine göre değişir ancak hafiflik, rahatlık, sağlamlık söz konusu olduğunda TİTANYUM GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ biçilmiş kaftandır.Titanyum Gözlükler diğer alaşım gözlüklere göre daha pahalıdır. Bazı Avrupa ülkelerinde  Nikel ihtiva eden metal alaşımlar kanserojen olduğu için yasaklanmıştır. Nikel ihtiva etmeyen alaşımlar NIKEL FREE olarak tanımlanır ve lanse edilir.

Yüzlerce Gözlük Markası içinden bir seçim yaparken kişinin önceliği veya öncelikleri belirleyici olur.

Kimisi çok bilinen bir markayı,kimisi yeni modayı,kimisi rengi, kimisi özgün,farklı modelleri tercih edebilir.Bu önceliklerin hepsi gözlüğün fiyatını etkiler.

Aslında günümüzde üretim ve satın alma koşulları o kadar çeşitlenmiştir ki herkes alım gücüne, zevkine uygun bir gözlük bulabilir. Hatta aynı modelin pahalısını ve ucuzunu bile bulabilir.Çünkü piyasada pahalı markaların birebir ucuz benzerleri bile vardır.

Son yıllarda Ray ban başta olmak üzere,Channel, Prada, Dolche &Gabbana, Bulgary, Georgio Armani, Gucci, Cavalli, Ferre en çok taklit edilen güneş gözlüğü markalardır.

İyi bilinen Moda  Markalarının çoğu üretici firmalara isim kullanma haklarını satarlar. (satıştan veya üretimden belli bir yüzde almak kaydıyla) Bu durum o gözlüklerin fiyatlarını hatırı sayılır ölçüde yükseltir. Dolayısıyla tüketicinin ödediği bedel biraz iyi kalite fakat daha ziyade marka içindir.

Marka ne kadar çok biliniyor,ne kadar prestijli ise bunun için ödenen bedel o ölçüde yüksektir.

Numaralı gözlük çerçevelerinde Moda Markalarına kıyasla daha az bilinen markalar daha yenilikçidir. Tüketiciye daha çok seçenek sunma yetenekleri vardır çünkü tek uğraş alanları budur. Daha yaratıcıdırlar.

Almanya’nın Flair ve Eschenbach, Danimarka’nın Lindberg,Avusturya’nın Silhouette, Japonya’nın Nikon markaları bunların başında gelir.

Başa dön

8- Gözlük Beğenmek Neden Daha Zordur?

--Birinci nedeni,

Gözlük ve Güneş Gözlüğü o kadar sık alınan bir ihtiyaç değildir. Dolayısıyla deneyim son derece sınırlıdır.

Giysilerin çoğunu,ayakkabıyı defalarca almaktan dolayı deneyim sahibi iken ya ilk defa ya da birkaç yılda bir aldığımız gözlüğü seçmek,beğenmek hep biraz daha zordur.

Bu deneyim de giysilerde olduğu gibi sık sık tekrarlansa beğenme aşamasındaki kararsızlık da aynı oranda azalır.

--İkinci nedeni,

Gözlük insan yüzünde yer alan tek aksesuardır. Aynaya her bakışımızda önce yüzümüzü görürüz . Gözümüz en önemli duyu organımızdır.

Hemen hemen bütün Dünya dillerinde ve sözlüklerinde GÖZ ve GÖRME ile igili kelimeler en çok yeri işgal ederler. Keza deyimlerde ,atasözlerinde bol miktarda GÖZ ve onun işevi olan BAKMAK,GÖRMEK ile igili söz dizimi ve cümle bulunur.

Bütün bunlar Gözün ve Görmenin önemini anlatır. Böyle olağanüstü bir organın tam da önünde yer alan bir aksesuar için insanların titizlenmesi çok doğaldır. Dolayısıyla Gözlükten beklentimiz yüksektir.

Başka insanların bize baktıklarında ilk gördükleri şey Gözümüz ve Gözlüklerimizdir. Sadece rahatlığı ile yetinemeyiz. Aynı zamanda şık olmalıdır.Yüzümüze yakışmalıdır. Kişiliğimize uygun olmalı ve bizi iyi yansıtmalıdır. Nasıl görünmek istiyorsak bizi öyle göstermelidir.

Ciddi görünmek istiyorsak ciddi, Muzip görünmek istiyorsak muzip, Renkli görünmek istiyorsak renkli, Çocuksu görünmek istiyorsak çocuksu, Alim ve bilgili görünmek istiyorsak öyle göstermelidir.

--Üçüncü nedeni,

Gözlük en az birkaç yıl kullanılan bir aksesuardır. Bu süre bazan 10 yıla kadar uzar, hatta geçebilir. İnsanlar bu kadar uzun süre kullanmayı düşündükleri bir ihtiyacın kaliteli, konforlu, sağlam, kusursuz ve uygun fiyatlı olmasını isterler. Bu beklentiler gözlük beğenmeyi ayrıcalıklı kılar.

Ayna karşısında biraz fazla zaman harcanır. Gözlükçülerin bu durumu anlayışla karşılamaları ve sabırlı olmaları beklenir. Otomobil veya ev alırken daha kararlı davranan insanlar gözlük alırken uzun süren karasızlıklar yaşarlar.

Bu kararsızlığı azaltmanın bir yolu da zevkine güvenilen birinin yardımına baş vurmaktır.
Keza iyi bir gözlükçü de samimi tavsiyelerde bulunarak müşterisinin bu karasızlığını azaltabilir.

Başa dön

9-Televizyon ve Bilgisayar Gözü Bozar mı?

--Eğer günün dörtte biri veya üçte biri kesintisiz televizyon , bilgisayar karşısında geçiyor ve bu durum süreklilik arzediyorsa gözün bundan olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır.

Alınan bazı basit önlemlerle bu zarar en aza indirilebilir. Uzun ve kesintisiz bilgisayar monitörüne bakmak veya yakından tv izlemek gözün yakın mesafeye uyum yapmasını sağlayan kaslarının yorulmasına neden olur.

Bu kasların yorgunluğu gözde yanma , sulanma ve  kızarma etkisi yaratır. Ayrıca seyir anında göz kapaklarını kırpma sayısı üçte iki oranında azalır. Yeteri kadar ıslanamayan gözde kuruma meydana gelir. Göz kapaklarının hareketi bu kuruma yüzünden zorlaşır ve tahriş başlar.

Arada bir monitör veya ekrandan uzaklaşıp, uzağa bakarak, gözü dinginleştirmek gerekir.

Keza fırsat buldukça gözün suyla yıkanması da dinlendirme etkisi yaratır. Televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü karşısında uzun süre kalanların belli sürelerle (saatte bir gibi) ara verip, kan dolaşımlarını normalleştirmelerinde de fayda vardır. Çünkü oturma pozisyonunda çok uzun süre kalmak ta kan dolaşımını zorlaştırır.

Loş ve karanlık ortamlarda tv izlemek ve bigisayar monitörüne bakmak  göz yorgunluğuna
neden olur.

Ortamın yeteri kadar iyi aydınlatılması ve ışığın arkadan gelmesi tercih edilmelidir. Göze gelen ışık indirekt ve soft olmalıdır. Ekrandaki yansımalar en aza indirgenmeli,ışık kaynağının ekrandaki  izdüşümleri engellenmelidir.

Eğer gözde, görme kusurnun artması yönünde bir yatkınlık varsa uzun süre televizyon izleme ve bilgisayar monitörüne bakma halinde bu yatkınlık tetiklenebilir. Sürekli uyum (akomadasyon) halinde olan göz kaslarında yorgunluk ve buna bağlı bir zaafiyet oluşur.
Eğer kişinin halihazırda bir görme kusuru varsa bu kusurun derecesinde bir artış,emetrop ise  yani herhangi bir görme kusuru yoksa yakın mesafeye uyum sağlamada güçlük gözlenebilir.

Yine de televizyon ve bilgisayarın gözü bozduğu kesin olarak kanıtlanmış bir olgu değildir.
Bilimsel olarak kanıtlanmayı bekleyen bazı ihtimaller ve tahminler vardır.

Geçmiş yüzyılda yaşayan atalarımızla kıyasladığımızda bizler, her geçen gün biraz daha gözlerimizin daha iyi ve daha net görmesine ihtiyaç duyuyoruz. Zira görmek istediğimiz şeyler giderek küçülüyor ve giderek daha çok detay görmek istiyoruz.Bir çoğumuzun işi,uğraşı,mesleği bunu gerektiriyor.

Artık gözümüzün normal görme yetisinin de ötesine geçerek dürbünlerle, teleskoplarla daha uzakları, büyüteçlerle,mikroskoplarla daha küçüğü ve hatta elektron mikroskoplarıyla molekül ve atomları bile görebiliyoruz.

Gece görüyoruz, uzaydan görüyoruz, uzayı görüyoruz. Görmemizin sınırlarını bir atom parçasından sonsuza kadar büyüttük. Bilgisayar veya televizyon gözlerimizi biraz bozsa da sorun değil.

Teknoloji bize istediğimizden fazlasını sunuyor.

Başa dön      

 

10-Hangi spor branşlarında koruyucu gözlük kullanılmalıdır?

Bazı spor branşlarında koruyucu gözlük kullanmak gerekli hatta zorunludur. Gözlüğün koruyucu niteliği: ışığa,kozmik ışınlara, rüzgara, basınca, soğuğa, toza, suya, kum fırtınasına, yabancı cisme ve kimyasallara karşı gözü korumasından ileri gelir.

Bu gözlükler: Kayakçı Gözlüğü ,Bisikletçi ve Motorsikletçi Gözlüğü,Yüzücü Gözlüğü, Dalgıç Gözlüğü, Dağcı Gözlüğü, Kaynakçı Gözlüğü, Ameliyat Gözlüğü,Laborant Gözlüğü,Radyolog ve Radyoterapist Gözlüğü, Paraşütçü Gözlüğü , Nişancı (atıcı, poligon) Gözlüğü, Avcı Gözlüğü gibi özellik arzeden ve diğer gözlüklere benzemeyen gözlüklerdir.

Ayrıca su sporlarının çoğunda ve golf, tenis gibi bireysel sporlarda güneş gözlüğü kullanılır. Voleybol, futbol, basketbol gibi takım sporlarında az da olsa, özel yapım, esnek, sağlam numaralı gözlükler  kullanılırsa da kontakt lens daha rasyonel bir seçenektir.

Bunların dışında Gece Görüş Gözlüğü,Sanal Gözlük ( virtual gleasses,i- glasses) gibi  teknolojik gözlükler de vardır

                                                              
Başa dön   

 

RIFAT KAYIN